Առաքման Պայմաններ

Պատվիրված ապրանքներն առաքվում են Հաճախորդին`համաձայն հետևյալ պայմանների.

ԱԱՖ Գրուպ ՍՊ ընկերությունը կազմակերպում է առաքում  ՀՀ ողջ տարածքում։

Առաքումն իրականացվում է համաձայն Պայմաններ և դրույթների հավելված 1 - ում  նշված գնացուցակի և ժամանակացույցի։

         *Կարևոր դիտարկում․ ՀՀ ողջ տարածքում, բացի Երևան քաղաքից, պատվերները իրականացվում են առցանց վճարումից հետո:

         **Պատվերի հասնելու մասին տեղեկացնելուց հետո, առաքիչը կարող է սպասել Հաճախորդին առավելագույնը 10 րոպե:

 

Ավելացել է զամբյուղում
Պահեստում առկա չէ