Հետվերադարձ

Համաձայն ՀՀ Դեղերի մասին օրենքի Գլուխ 7 հոդված 25 կետ 7-ի  և ՀՀ Առևտրի և ծառայությունների մասին օրենքի Գլուխ 2 հոդված 9 կետ 11-ի՝

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեղի որակին, արդյունավետությանը, անվտանգությանը, դեղատոմսին համապատասխան (պատշաճ որակ) դեղատնից իրացված (վաճառված) դեղը փոխարինելու կամ հետ վերցնելու ենթակա չէ: Սույն նորմի խախտումը առաջացնում է օրենքով նախատեսված վարչական պատասխանատվություն:

 

ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հունվարի 30-ի N 77 որոշմամբ նմանօրինակ ապրանքներով փոխարինվելու կամ վերադարձնելու ոչ ենթակա պատշաճ որակի ոչ պարենային ապրանքների ցանկում են ներառվել նաև․

 

  • տնային պայմաններում հիվանդությունների կանխարգելման և բուժման համար (մետաղից, ռետինից, տեքստիլ և այլ նյութերից առողջարարության (կազդուրիչ) և հիգիենայի առարկաներ, բժշկական գործիքներ, սարքեր ու ապարատներ, բերանի խոռոչի հիգիենայի միջոցներ, տեսողության լինզաներ, երեխաների խնամքի առարկաներ), դեղորայք,

 

  • անձնական հիգիենայի առարկաներ (ատամի խոզանակներ, սանրեր, մազակալներ, բիգուդիներ, կեղծամներ, շինյոններ և այլն),

 

  • պարֆյումերակոսմետիկական ապրանքներ՝ բացառությամբ օծանելիքի։

 

Օրենսդրությամբ չնախատեսված այլ դեպքերում ապրանքների փոխարինումն ու վերադարձը իրականացվում են պատվիրատուի՝ ճանապարհածախսը վճարելու պայմանով։

Ավելացել է զամբյուղում
Պահեստում առկա չէ