Գաղտնիության քաղաքականություն

Սահմանումներ

1.Ընկերություն
ԱԱՖ Գրուպ ՍՊԸ
ՀՎՀՀ - 01566719
Հասցե - ՀՀ, ք․ Երևան , Կիևյան 7
2.Հաճախորդ
Ցանկացած մարդ, որն օգտվում է ընկերության կայքից` կայքում ներկայացված ապրանքների առաքում պատվիրելու համար։
3.Վեբկայք
Ընկերության վեբկայքերը՝
pharmcenter.am
phc.am
4.Գործընկեր
Ընկերության հետ համագործակցող որևէ կազմակերպություն, որի առաջարկած ապրանքները ներկայացված են կայքէջում։
5.Պատվեր
Հաճախորդի կողմից որևէ ապրանքի առաքման պատվերի գրանցում վեբկայքի կամ հեռախոսազանգի միջոցով։
6.Առաքիչ
Հաճախորդին առաքման ծառայություն մատուցող անձ։
7.Պայմաններ
Կայքից օգտվելու պայմաններ

 

Հոդված 1. Անձնական տվյալների պաշտպանության քաղաքականություն

1.1. Հավաքագրվող անձնական տվյալներ՝
• Հաճախորդի անուն և/կամ ազգանուն
• Հաճախորդի հեռախոսահամար, էլ.հասցե
• Հասցե, որտեղ պետք է կատարվի պատվերի առաքումը
• Հաճախորդի IP հասցե
• Վճարման տարբերակի մասին ինֆորմացիա

1.2. Հաճախորդի անձնական տվյալները հավաքագրվում են հետևյալ կերպ.
• Երբ հաճախորդը գրանցում է Պատվեր
• Երբ կայքում բացվում է օգտահաշիվ
• Երբ հաճախորդն այցելում է ընկերության կայք (այս դեպքում, ինֆորմացիան պահպանվում է «Cookies» բաժնում)

Երբ նշված տվյալները մուտք են արվում կամ հեռախոսով են փոխանցվում, համարվում է, որ հաճախորդն իր համաձայնությունն է տվել իր անձնական տվյալներն օգտագործելու համար։ Հաճախորդի տված համաձայնությունը հանդիսանում է այն իրավական հիմքը, որի հիման վրա ընկերությունն օգագործում է Հաճախորդի տվյալները։ Ընկերության համար այդ անձնական տվյալները դառնում են հասանելի այն պահից սկսած, երբ հաճախորդը լրացնում է դրանք։ 

Հաճախորդի տվյալները հավաքվում են բազայում, որը թարմացվում է նոր տվյալ մուտքագրվելիս։ Երբ հաճախորդը դիմում է իր բաժանորդագրությունը կասեցնելու համար, այդ պահից իր անձնական տվյալներն անմիջապես տեղափոխվում են կասեցված բաժանորդագրությունների բազա 2 տարով։ IP հասցեներից տվյալների ստացումը և դրանց պահպանումը «Cookies» բաժնում ավտոմատ կերպով սկսվում են Հաճախորդի կայք այցելելու պահից:

*Կայքում առցանց վճարում կատարելիս Հաճախորդի բանկային և ֆինանսական տվյալները չեն պահպանվում և չեն կարող հետագայում օգտագործվել։

1.3. Հաճախորդի անձնական տվյալները հավաքագրվում են հետևյալ նպատակներով.
• Հաղորդակցվել Հաճախորդի հետ պատվերի առաքման և ծառայությունների մատուցման հետ կապված հարցերով
• Կազմակերպել գովազդային արշավներ, այդ թվում նրանք, որոնք ընկերությունը կազմակերպում է գործընկերների հետ
• Ապահովել հաճախորդների պահանջներին համապատասխան ծառայությունների որակը
• Ծառայությունների որակը, ինչպես նաև կայքէջը բարելավելու համար։

Բացի վերը նշվածից, Հաճախորդների անձնական տվյալները կարող են մշակվել` ուղարկվող մարքեթինգային հաղորդագրություններն անհատականացնելու համար: Նման նպատակների համար Ընկերությունը կարող է ուղարկել նաև մարքեթինգային հաղորդագրություններ (ներառյալ էլ. փոստով՝ info@phc.am, info@pharmcenter.am,  փոստով, հեռախոսով՝ +37411709709, բուկլետներով, կարճ հաղորդագրություններով կամ առցանց գովազդով) Ընկերության և/կամ իր Գործընկերների կողմից առաջարկվող ծառայությունների վերաբերյալ: Առցանց գովազդը կարող է ցուցադրվել կայքէջում և Գործընկերների կայքերում, ինչպես նաև առցանց հարթակներում: Նման տեղեկատվություն չստանալու համար հաճախորդն իր ցանկության մասին ծանուցում է ընկերությանը`զանգահարելով կամ էլ.նամակ ուղարկելով հասցեին:

1.4. Անձնական տվյալների փոխանցումը երրորդ կողմերին
Ընկերությունը չի վաճառի կամ չի փոխանցի Հաճախորդի անձնական տվյալները այլ կողմերի, բայց կարող է տրամադրել միայն այն գործընկերոջը, որի մոտ գրանցվում է պատվերը: Պատվիրատուի հասցեն և հեռախոսահամարը տրամադրվում են նաև առաքիչին`Պատվերը առաքելիս Հաճախորդի հետ կապ հաստատելու համար: Պետք է հաշվի առնել, որ նրանք պարտավորվում են պահպանել Հաճախորդի տվյալների գաղտնիությունը և օգտագործել դրանք միայն Պատվերը կատարելու համար:
Բացառություն են կազմում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերը, ինչպես նաև այն կողմերը, որոնք, ըստ Պայմանների, անմիջական մասնակցություն ունեն գործընթացին, օրինակ` բանկեր, հաշվապահական ընկերություններ, իրավաբանական ծառայություններ մատուցող ընկերություններ և այլն: Վերջիններս չեն համարվում երրորդ կողմ, քանի որ նրանք պարտավորվում են պահպանել անձնական տվյալների մշակման այս կանոնները և պահպանել դրանց գաղտնիությունը՝ որպես ընկերության աշխատակիցներ:

1.5. Հաճախորդի իրավունքները՝ կապված անձնական տվյալների օգտագործման հետ
Հաճախորդն իրավունք ունի դիտելու և խմբագրելու Ընկերության կողմից հավաքագրված իր անձնական տվյալները: Դա անելու համար նա կարող է կապվել ընկերության հետ՝ Պայմաններում նշված հեռախոսահամարի(+37411709709) կամ էլ. հասցեի( info@phc.am, info@pharmcenter.am) միջոցով։
Նամակ կամ հեռախոսազանգ ստանալուց հետո հնարավորինս շուտ, բայց ոչ ուշ, քան 10 (տասը) աշխատանքային օր, ընկերությունը հաճախորդին տրամադրում է իր կողմից մշակված անձնական տվյալները: Եթե այդ տվյալները պարունակում են սխալ տեղեկատվություն, Հաճախորդն իրավունք ունի 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում պահանջել ուղղել/ խմբագրել դրանք։
Հաճախորդն իրավունք ունի նաև ընկերությունից պահանջել ջնջել իր անձնական տվյալները, եթե այլևս չի ցանկանում օգտվել Ընկերության ծառայություններից։ Հաճախորդը կարող է ցանկացած պահի պահանջել դադարեցնել իր անձնական տվյալների օգտագործումը: Այս առումով պետք է հաշվի առնել, որ անձնական տվյալների օգտագործման դադարեցումը կարող է հանգեցնել որոշակի գործառույթների ապաակտիվացման կամ, ընդհանուր առմամբ, Կայքի կողմից առաջարկվող ծառայություններից օգտվելու արգելափակման:


2. Վաճառքի և առաքման ընդհանուր պայմաններ

2.1. Հաճախորդի և Պատվերի կատարման մեջ ներգրավված կողմերի միջև ծագող իրավական հարաբերություններ
Պատվերն ստանալուց անմիջապես հետո Ընկերությունն այն փոխանցում է կատարման բաժին և սկսում առաքման գործընթացը: Եթե որևէ պատճառով անհնար է կազմակերպել առաքումը, Ընկերությունը հնարավորինս շուտ դրա մասին տեղեկացնում է Հաճախորդին:
Պատվերի առաքումը կազմակերպելու համար Ընկերությունը կապ է հաստատում առաքիչի հետ` նրան տրամադրելով Հաճախորդի տվյալները / հասցե, հեռախոսահամար/:
Ընկերությունը պատասխանատվություն է կրում Հաճախորդի և Գործընկերոջ միջև առաջացող պարտավորությունների համար: Մասնավորապես, Ընկերությունը պատասխանատվություն է կրում Պատվերի որակի, թարմության, ինչպես նաև որակի այլ բնութագրերի համար: Ընկերությունը պատասխանատվություն է կրում նաև առաքիչի կողմից Պատվերը ուշացնելու կամ չկատարելու համար:

2.2. Նամակներ և Spam
Եթե Հաճախորդը գրանցված է Կայքում, նա պարբերաբար նամակներ է ստանում pharmcenter.am -ից: Հաճախորդը կարող է ապաբաժանորդագրվել և չստանալ այդ նամակները։

 

Պայմանների հայերեն տարբերակը գերակա է այլ լեզուներով տարբերակների նկատմամբ: Կողմերի միջև ծագող իրավական հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը:
Պայմանները կարող են թարմացվել ցանկացած պահի՝ հրապարակվելով Կայքէջում: Նորացված տարբերակը տեղադրելուց հետո Հաճախորդի կողմից Կայքի հետագա օգտագործումը համարվում է Հաճախորդի համաձայնությունը` Պայմանների փոփոխված տարբերակին

 

Ավելացել է զամբյուղում
Պահեստում առկա չէ