Պայմաններ և  դրույթներ

Սույն Պայմանների և դրույթների առարկայի նպատակն է սահմանել կողմերի իրավունքները և պարտականությունները Ընկերության կողմից առաջարկված ապրանքների հեռատարած վաճառքի համատեքստում: Հաճախորդն ընդունում է, որ ծանոթացել է և համաձայն է սույն Պայմաններին և դրույթներին՝ պատվերը գրանցելիս: Իր՝ պատվերի ցանկացած հաստատում նշանակում է Պայմանների և  դրույթների ընդունում՝ առանց բացառության:
Ընկերությունը ցանկացած պահի իրավունք ունի Պայմանների և դրույթների նորովի վերաձևակերպման կամ փոփոխման: Փոփոխության դեպքում կկիրառվեն այն Պայմանները և  դրույթները, որոնք ուժի մեջ կլինեն  պատվերի գրանցման պահին:


Սահմանումներ

 • Ընկերություն
  ԱԱՖ Գրուպ ՍՊԸ
  ՀՎՀՀ - 01566719
  Հասցե - ՀՀ, ք․ Երևան , Կիևյան 7

 • Հաճախորդ
  Ցանկացած մարդ, որն օգտվում է ընկերության կայքից` կայքում ներկայացված ապրանքների առաքում պատվիրելու համար։

 • Վեբկայք
  Ընկերության վեբկայքերը՝
  pharmcenter.am
  phc.am

 • Գործընկեր
  Ընկերության հետ համագործակցող որևէ կազմակերպություն, որի առաջարկած ապրանքները ներկայացված են կայքէջում։

 • Պատվեր
  Հաճախորդի կողմից որևէ ապրանքի առաքման պատվերի գրանցում վեբկայքի կամ հեռախոսազանգի միջոցով։

 • Առաքում (առաքման ծառայություն)
  Հաճախորդի պատվիրած ապրանքների մատակարարումը Հաճախորդի նշած հասցեով` Ընկերության և/կամ Գործընկերոջ վաճառքի կետից և/կամ պահեստից։

 • Առաքիչ
  Հաճախորդին առաքման ծառայություն մատուցող անձ։

 • Պայմաններ
  Կայքի օգտագործման պայմաններ։

Հոդված 1. Պատվերի գրանցում 
Պատվերի առցանց գրանցման համար իրականացվող քայլերի հաջորդականությունը.

1.1. Ապրանք(ներ)ի ընտրություն
Կայքում ներկայացված ապրանքներն ունեն անվանում, նկարագրություն, հավելյալ տեղեկություններ (դեղաձև, դոզավորում և այլն), վաճառքի գին (ներառյալ ԱԱՀ) և նկար(ներ)։ Կայքում տեղադրված նկարները կարող են տարբերվել ապրանքի ներկայիս արտաքին տեսքից։
Հաճախորդը կայք այցելելուց և ապրանքներն ընտրելուց հետո դրանք ավելացնում է կայքի զամբյուղում և անցնում պատվերի գրանցման հաջորդ քայլին։

ԿԱՐԵւՈՐ ՆՇՈՒՄ՝ Օնկոլոգիական հիվանդությունների բուժման համար նախատեսված դեղամիջոցները, հոգեմետ և հատուկ վերահսկվող դեղամիջոցներն Ընկերության օնլայն դեղատան միջոցով ենթակա չեն վաճառքի և չեն առաքվում։

          1.1.1. Ապրանքի վաճառքի գին է համարվում Հաճախորդի գնում կատարելու պահին Կայքում ցուցադրված գինը:
                  Վաճառքի գինը ներառում է ԱԱՀ-ն, սակայն չի ներառում առաքման գինը, վերջինս հաշվարկվում է լրացուցիչ կերպով:

          1.1.2. Պատվերի ընդհանուր գումար․
                  Պատվերի ընդհանուր գումարը՝ դրա վերջնական գինն է հայկական դրամով, ներառյալ առաքման ծախսերը:

1.2. Տվյալների լրացում և առաքման ընտրություն
Մուտքագրված տեղեկատվությունը, ինչպես նաև առաքման եղանակները, հնարավոր ժամանակացույցն ու ծախսերը տեղադրված են կայքում: Հաճախորդը հավաստիանում է, որ իր  մուտքագրած ամբողջ տեղեկությունը ճիշտ է /կոնտակտային տվյալները, առաքման հասցեն և այլն) և ընտրում է առաքման նախընտրելի եղանակը` համապատասխան ժամանակացույցի և գումարի:
Հավաքագրված տվյալների մշակման և օգտագործման վերաբերյալ տե'ս Գաղտնիության քաղաքականություն ։

1.3. Պատվերի հաստատում
Հաճախորդը ստուգում է իր պատվերի մանրամասները, ըստ անհրաժեշտության ուղղում է սխալները:
Հաճախորդը, սույն Պայմաններին և դրույթներին ծանոթանալով և համաձայնելով, հաստատում է իր պատվերը, և մուտք է գործում վճարում կատարելու էջը:

1.4 Վճարում
Պատվերի վճարումը կարող է կատարվել առցանց` բանկային քարտի կամ Իդրամ վճարային համակարգի միջոցով, կամ կանխիկ` առաքման պահին վճարելով առաքիչին։
Կանխիկ վճարման տարբերակը գործում է միայն Երևան քաղաքում։

1.4 Պատվերի հաստատում
Վճարումը կատարելուց հետո Հաճախորդը ստանում է իր պատվերի էլ. փոստով հաստատումը: Այդ էլեկտրոնային նամակը Հաճախորդի համար հանդիսանում է առցանց գնման ապացույցը, որն, ինչպես Ընկերությունն է խորհուրդ տալիս, անհրաժեշտ է պահպանել:
Հաստատման նամակն արձանագրում է պատվերի գրանցումը և պարունակում է հետևյալ տարրերը.
– պատվերի համարը
–  ձեռքբերված ապրանքի(ների) վերաբերյալ ինֆորմացիա
–  պատվերի ընդհանուր գումարը
– առաքման հասցեն

Հոդված 2. Վճարման եղանակ
4.1. Առցանց վճարման դեպքում ընդունվում են հետևյալ բանկային քարտերը`  VISA / MASTERCARD / ARCA / և Իդրամ էլեկտրոնային վճարային համակարգից:
4.2․ Հաճախորդը ունի հնարավորություն ընտրել վճարման կանխիկ տարբերակը, որի ընտրության դեպքում պարտավորովում է կատարել վճարում Ընկերության կամ միջնորդ կազմակերպության առաքիչին (միայն Երևան քաղաքում կատարվող առաքումների դեպքում):
Վճարումը կատարվում է բացառապես ՀՀ դրամով:
4.3․ Վճարային գործարք
Հաճախորդը երաշխավորում է Ընկերությանը, որ ունի բոլոր անհրաժեշտ լիազորությունները՝ օգտագործելու ընտրված վճարային եղանակը: Եթե քարտի օգտագործումը մերժվում է վճարային կենտրոնի կողմից, ապա պատվերը ավտոմատ կերպով չեղյալ է համարվում:

Հոդված 3.  Առաքում
Պատվիրված իրերը առաքվում են Հաճախորդին`համաձայն հետևյալ պայմանների.
ԱԱՖ Գրուպ ՍՊ ընկերությունը իրականացնում է առաքման ծառայություն  ՀՀ ողջ տարածքում։
Առաքումն իրականացվում է համաձայն հավելված 1 - ում նշված գնացուցակի և ժամանակացույցի։
*Կարևոր դիտարկում, ՀՀ ողջ տարածքում, բացի Երևան քաղաքից, պատվերները իրականացվում են առցանց վճարումից հետո:
**Պատվերի հասնելու մասին տեղեկացնելուց հետո, առաքիչը կարող է սպասել Հաճախորդին առավելագույնը 10 րոպե:

Հոդված 4. Պատասխանատվություն
Կայքի սեփականատեր Ընկերությունը պարտավորվում է հետևել Հայաստանում գործող օրենսդրական կամ կարգավորիչ դրույթներին:
Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում Հաճախորդի կողմից Վաճառքի ընդհանուր Պայմաններ և Դրույթներին  չծանոթանալու և դրանից բխող խնդիրների համար:
Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում Կայքի տեխնիկական թերությունների համար:
Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում  ֆորս մաժորի դեպքում՝ ինչպես սահմանված է Պայմաններ և Դրույթների  Հոդված 5-ում:
Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում համացանցային խաթարումների /ծառայության ընդմիջում, համակարգչային վիրուսների առկայություն  և այլն/ հետևանքով առաջացած խնդիրների համար:

Հոդված 5. Ֆորս մաժոր
Սույն պայմաններով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմաններով նախատեսված պարտավորությունները ստանձնելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել:
Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության հայտարարումը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմաններով սահմանված պարտավորությունների կատարումը:

Հոդված 6. Պայմանների և դրույթների ամբողջականությունը
Կողմերը գիտակցում են, որ Վաճառքի ընդհանուր Պայմանները և դրույթները կազմում են նրանց միջև ամբողջ համաձայնությունը:

Հոդված 7. Հեղինակային իրավունքների պաշտպանություն
Կայքում առկա բոլոր տեղեկությունները, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով՝ Կայքի, տեսանյութերի, տեքստերի, գրաֆիկայի, լոգոյի, ծրագրի ձևավորումը պատկանում են Ընկերությանը կամ նրա գործընկերներին՝ որպես հեղինակային իրավունք, կամ ունեն համապատասխան արտոնագիր և այլ իրավական հիմք դրանց օգտագործման համար: Մտավոր սեփականության Նման օբյեկտները պաշտպանվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
Ընկերության կողմից մատուցվող որևէ ծառայություն չի կարող վերարտադրվել, պատճենվել, վաճառվել կամ վերավաճառվել՝ առանց Ընկերության հստակ գրավոր համաձայնության:

Հոդված 8. Վեճերի լուծումը և կիրառելի օրենսդրությունը

Պայմանների և դրույթների հայերեն տարբերակը գերակա է այլ լեզուներով տարբերակների նկատմամբ:
Պայմանները կարող են թարմացվել ցանկացած պահի՝ հրապարակվելով Կայքէջում: Նորացված տարբերակը տեղադրելուց հետո Հաճախորդի կողմից Կայքի հետագա օգտագործումը համարվում է Հաճախորդի համաձայնությունը` Պայմանների փոփոխված տարբերակին: Սույն պայմանների կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ ՀՀ ընդհանուր իրավասության դատարաններում: Վաճառողի համակարգչային համակարգերում պահվող պատվեր(ներ)ի գրանցման, վաճառքի գործարքների տվյալները, ապացույց կհամարվեն կողմերի միջև ծագած վեճերի դեպքում:

Հավելված 1

Առաքում - Հնարավորինս արագ` մինչև 1.5 ժամ  
Մինչև 2000 զամբյուղ 1000 ֏
2000 - 5000 զամբյուղ        700 ֏
5000 և ավելի զամբյուղ
450 ֏
Առաքում - 4 ժամ և ավելի  
Մինչև 2000 զամբյուղ 500 ֏
2000 - 10000 զամբյուղ        350 ֏
10000 և ավելի զամբյուղ Անվճար
Առաքում մարզեր 2-3 աշխատանքային օր  
Անկախ զամբյուղի արժեքից 700 ֏

Ավելացել է զամբյուղում
Պահեստում առկա չէ